William Shakespeare: Sonet CXIV


a následný překlad ve francouzštině a češtině

Sonnet CXVI

William Shakespeare

Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:


O no ! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken.


Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come :
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.

If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.

Sonnet CXVI

(přeložil Armel Guerne)
Ne laissons mettre empêchement aux épousailles
Des esprits accordés ; l'Amour n'est pas l'Amour,
Qui varie en trouvant que son objet varie,
Ou recule aussitôt que l'autre a reculé.

Mais non ! C'est un phare érigé pour toujours,
Qui voit les ouragans sans jamais en trembler ;
Il est l'astre guidant toute barque en dérive,
Dont on prend la hauteur, mais en ignorant sa vertu.

L'Amour n'est pas jouet du Temps, même si sous sa faux
Sont prêtes à tomber les lèvres roses et les joues ;
Il ne varie avec ses courtes heures ou semaines,
Mais les emporte au seuil du Jugement dernier.

Si je faute en ceci et que ma vie le prouve,
Nul n'a jamais aimé et je n'ai point écrit.

Sonet CXVI

(přeložil Jan Vladislav)
Nemluvte o tom, že svazku dvou věrných duší
jsou v cestě překážky! Kdopak by láskou zval cit,
jenž se změní sám, sotvaže změnu tuší,
a jenž by za zradu sám ihned zrazoval!

Ach, to ne! Láska je maják, jenž hledí z dálky
vždy pevně bouřím vstříc jak neotřesná stráž;
láska, toť stálice pro všechny bludné bárky,
jejíž vliv nezměříš, ač její výšku znáš.

Láska, toť není jen blázen let,
i když krásu růžových rtů podetne kosa dnů;
láska ta nemíjí jak mýjivý běh Času,
ta všechno přetrvá a jde až do hrobu.

A jestli je to blud, jejž bych sám dosvědčoval,
pak nikdy nepsal jsem a nikdo nemiloval.


Kontaktní informace

Mgr. Natalie Csizmaziová
Nitranská ulice
Kroměříž

Telefon: 737 172 403

IČ: 63 309 807


«Ce que nous apprenons avec plaisir
nous n`oublions jamais.»

"What we learn with pleasure
we never forget."

(Louis Mercier)

Mgr. Natalie Csizmaziová
Francouzština - Angličtina