Výuka francouzského a anglického jazyka

 

Vyučuji

  • francouzštinu - začátečníci až středně pokročilí (úroveň A1 - B2*)
  • angličtinu - začátečníci až mírně pokročilí (úroveň A1 - B1*)
  • děti, mládež a dospělé
  • gramatiku i konverzaci

 

Zaručuji profesionální a systematický přístup

  • První hodina (v délce cca 30-45 minut) je vždy zdarma. Můžete se tak seznámit se mnou, jako vyučujícím a také s prostředím výuky a rozhodnout se, zda Vám oboje bude vyhovovat. Rovněž provedeme audit Vašich znalostí, nejste-li úplní začátečníci, sestavíme předběžný plán výuky a dohodneme se na učebních materiálech.
  • Individuální přístup umožní obsah a tempo výuky vhodně navrhnout a následně průběžně upravovat podle Vašich požadavků. Dle Vaší potřeby a volby je možné se buď soustředit na některou z jazykových dovedností anebo je kombinovat. Náplní výuky potom může být např. úvod do gramatiky či zdokonalení se v užití gramatických struktur, aktivní komunikace a rozšíření slovní zásoby, výslovnost, poslech, aj.
  • Co se týče učebnic, můžeme vycházet z těch, které již máte, anebo Vám mohu vybrané doporučit.
  • Doplňkový materiál v podobě výukových CD, DVD, gramatických výkladů v češtině, cvičení a textů mám k dispozici. Nabízím také výběr z knihovničky zjednodušené četby ve FJ a AJ.
(* A1, A2, B1, B2, C1, C2  - úroveň znalostí dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)

 

Kontaktní informace

Mgr. Natalie Csizmaziová
Nitranská ulice
Kroměříž

Telefon: 737 172 403

IČ: 63 309 807


«Ce que nous apprenons avec plaisir
nous n`oublions jamais.»

"What we learn with pleasure
we never forget."

(Louis Mercier)

Mgr. Natalie Csizmaziová
Francouzština - Angličtina