Kvalifikace

Francouzskému jazyku se věnuji od roku 1990, kdy jsem začala studovat na SHŠ v Opavě. Tuto první etapu vzdělávání jsem zakončila maturitou mj. také z francouzštiny. Pokračovala jsem studiem na Ostravské univerzitě, filozofické fakultě - obor francouzský jazyk a literatura, učitelství pro střední školy -  a studium jsem zakončila magisterskou státní zkouškou v r. 2002 (úroveň C2). Součástí bylo rovněž pedagogické vzdělání. Mám státní zkoušku z pedagogiky, didaktiky a psychologie.

Anglickému jazyku se věnuji od r. 2000, kdy jsem dlouhodobě pracovně pobývala ve Spojených arabských emirátech. V roce 2007 jsem složila státní zkoušku z anglického jazyka (SZJZ, úroveň B2) na Státní jazykové škole v Brně. Nadále pokračuji ve studiu tohoto jazyka a plánuji složit zkoušku vyšší úrovně.

Mám povědomí také o dalších jazycích, které nevyučuji, ovšem ráda bych zmínila, neboť tento širší záběr mi umožňuje lépe se orientovat v problematice jak studia, tak výuky jazyků. Od dětství hovořím polsky a udržuji písemný kontakt s přáteli v ruštině. Rovněž jsem několik let studovala němčinu, mám z ní maturitu a dílčí zkoušku na univerzitě.

Kontaktní informace

Mgr. Natalie Csizmaziová
Nitranská ulice
Kroměříž

Telefon: 737 172 403

IČ: 63 309 807


«Ce que nous apprenons avec plaisir
nous n`oublions jamais.»

"What we learn with pleasure
we never forget."

(Louis Mercier)

Mgr. Natalie Csizmaziová
Francouzština - Angličtina