Metody výuky

Ve výuce jazyků používám nejmodernější metody.

Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální výuku, bude se metoda odvíjet do jisté míry od typu učebnice, který zvolíte. Ovšem i v případě, že se rozhodnete pro některou z nejnovějších učebnicových sad, bude záležet na Vás, zda upřednostníte komunikativní či gramaticko-překladovou metodu. Na informativní schůzce se dohodneme, jaký metodický postup Vám bude nejlépe vyhovovat.

Máte-li zájem o doučování, budeme pracovat s učebnicí, kterou máte a doplníme ji dalšími materiály (cvičení, audio, video, internet) tak, abychom rozvíjeli požadované jazykové dovednosti.

Budete-li mít zájem o nezávislé studium jazyka, mohu Vám doporučit učebnice české či zahraniční provenience a přizpůsobit se Vaší volbě.

Pro rozvoj slovní zásoby, frazeologie a kolokací můžeme také pracovat:

 • s internetovými portály jako např. BBC a to jak pro francouzštinu, tak pro angličtinu http://www.bbc.co.uk/languages/
 • s výukovými CD a DVD
 • s doplňkovými texty obsahujícími kulturní, historické či geografické zajímavosti
 • se zjednodušenou četbou

Doporučuji následující učebnice

Francouzština

Pro děti: En français, Francouzština pro děti (české), Alex et Zoé (francouzská)

Pro mládež a dospělé:

 1. Forum či Connexions (francouzské)
  Vycházejí z nejnovějších prací v Evropské unii a splňují nároky Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky. Mohou být rovněž dobrým průvodcem k získání mezinárodně uznávané zkoušky DELF. Metoda Forum je schválena MŠMT ČR.
  http://www.club-forum.com/
  http://www.didierconnexions.com/
 2. Dále On y va, Le français pour vous (české) nebo Panorama, Campus (francouzské)

Angličtina

Pro děti: Happy House, Project, Adventures (anglické)

Pro mládež a dospělé:

 1. New English File či New Headway (anglické)
  Obě učebnice byly schváleny MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy jako součást ucelených řad učebnic pro vyučovací předmět anglický jazyk.
  http://www.oup.com/elt/englishfile/
  http://www.oup.com/elt/headway/
 2. Dále Time to Talk (česká), Face2face, English Grammar in Use (anglické)

Kontaktní informace

Mgr. Natalie Csizmaziová
Nitranská ulice
Kroměříž

Telefon: 737 172 403

IČ: 63 309 807


«Ce que nous apprenons avec plaisir
nous n`oublions jamais.»

"What we learn with pleasure
we never forget."

(Louis Mercier)

Mgr. Natalie Csizmaziová
Francouzština - Angličtina